KLUSTERHUS, en NY TYPOLOGI.  Aspudden 1.0

Oxygen-Aspudden-33.jpg
 

Uppdragsgivare för bygget var  Svanberg & Sjögren Bygg

 
AF---typologier.jpg
 
Oxygen-Aspudden-17.jpg
 
 
 

En rolig anekdot om detta projekt. Uppdrag kan komma genom de märkligaste vägar. För ett antal år sedan skulle vårt kontor försöka hitta en byrå som skulle sköta vår bokföring. Således bokade vi ett antal möten med bokföringsbyråer. Vid ett av dessa möten visade det sig att delägaren hade en tomt som han hade en idé om att bygga på. Större delen av mötet gick åt att diskutera arkitektur. Vi gick från mötet utan att ha funnit en bokföringsbyrå, men en ny kund.

Oxygen-Aspudden-13.jpg

Området ligger på en höjd. Landskapet präglas av läget med delvis berg idag, buskar gräs och barrträd. Förslaget placerar in de tre huskropparna centralt på tomten, med en plattläggning ut mot Olof Skötkonungs väg och med fält av låg vegetation (buskar,  t.ex Fläder eller Syrén). Dessa bidrar till att förstärka de gröna inslagen som redan finns i området. Buskarna skapar en tydlig gräns mellan entréerna till de tre parkvillorna.

Oxygen-Aspudden-35.jpg
 
 

KORT OM PLANLÖSNING

Något kort om planlösningen. Parkvillorna har vardagsrum och kök åt tre olika håll. De har utsikt mot minst 3 väderstreck, vilket skapar god boendemiljö som verkligen tillvaratar de fantastiska kvaliteter Aspudden och området kring Olof Skötkonungs väg har att erbjuda.

entrance-plan.png
Oxygen-Aspudden-34.1.jpg