RADHUS i Aspudden. ASPUDDEN 2.O

Oxygen-Aspudden-9.jpg
 
 

Stadsrummet, arkitektur och landskap

Topografin i området styr till stor del de omgivande byggnadernas utformning, så även i vårt förslag

Vårt mål med projektet är att det blir en varsam och självklar addition i ett område med en relativ välbehållen egnahems-karaktär.

Volymsättningen och bostadsformen (kopplade villor/radhus) anknyter till den i detaljplanen tänkta karaktären av en småskalig marknära bebyggelse med egen tomtmark för familjer i stadsnära läge.

Byggnadsvolymerna är inplacerade för att göra minimal inverkan på stadsrummet kring Olof Skötkonungs väg. Projektet är uppbyggt kring temat ”villa”, där vi använder oss av den småskaliga bebyggelsen kring Olof Skötkonungs väg (dvs sadeltak, små volymer) för att komma fram till ett projekt som kombinerar dessa faktorer.

AF---typologier.jpg
 
 
 
DSC0081-1.jpg

Projektet och dess förutsättningar

Husen kring Olof Skötkonungs väg, Nydala-vägen, Rimbertsvägen osv. ligger på en kulle, bergknalle. Topografin inverkar på byggnadernas utformning. Där vi t.ex sett att det är vanligt med murar, eller att husen ligger på en höjd med en lång trappa upp till entrén.

Tomten Grågåsen 19 avgränsas på två olika sätt. Dels av den mer trafikerade Blommenbergsvägen i nordväst och på den östra sidan av Olof Skötkonungsväg.

 

Uppdragsgivare var The Other Group

 
19-PLAN.jpg

Boendekvaliteter & sociala aspekter

De fyra parkvillorna består av entrévåning med kök, vardagsrum badrum och förvaring. Där stor vikt lagts på genomblickar och sekvens, som förgård-hus genomblick-trädgård-skog. Med möjlighet att göra ett avskilt sovrum i enlighet med BBR´s krav på tillgänglighet och handikapp-anpassning. Övre plan består av 2-3 sovrum plus ett badrum. Längst upp finns en öppen vind med terrass.

 
19-SNITT.jpg
 
 

Volymer & volymsättning

Med sin karaktär, volym och färgsättning så är förhoppningen att projektet kommer smälta in både i landskapet, men också som fyra "villor" bland andra villor. Förslaget har mer av sin identitet hämtad från bebyggelsen kring Olof Skötkonungs väg än vad den har med de mer storskaliga byggnadsvolymerna vid Blommen-bergsvägen eller 5-vånings punkthusen på den närbelägna kullen. Mot söder vetter tomten mot en lummig skog som husen vänder sig med sina terrasser och utsikten.

19-FASAD.jpg