KONSTCENTER I NORGE

 

Tävlingsförslag: SVEPET

Öppen tävling om konstcenter som skulle visa verk av den norske konstnären Hans Gjesme, i tillägg skulle det vara i kombination med ett lax-museum

 

koncept

 

I vårt förslag integrerar vi ”Indre Sogn kunstcenter” med de redan etablerade byggnaderna ”lakscenter” och ”kulturhuset”. De formas till en enhet som sammanfattar de i dagens läge åt olika håll spretande volymer och stilar så att en gemensam identitet skapas utåt, samtidigt som interaktioner mellan de olika verksamheterna främjas i arkitekturens inre utformning.

Detta uppnås genom att en del av kulturhuset och entrén ersätts med den nya byggnaden som ger plats åt både en gemensam generös entré, café, butik, konstcenter som samordnas med kulturhusets administration. Dessa 3 volym: Hörsalen, laxcenter och konstcenter omsvepas med ett metalliskt nät som drar ihop de olika byggnadsstilar och -delar till en enhet och skyltar med sitt skimrande, glittrande skärp både för den skimrande kulturen och konsten och påminner om laxens silvriga glittrande hud när den hoppar upp för floden.

 

Fasadkoncept

fasadmesh-indelning.jpg
 
 
 
Volymkoncept

Volymkoncept

 
 

Volym och rumslig komposition

Konstcentrets volym förhåller sig i en rumslig spänning till hörsalsvolymen. I detta mellanrummet tar entrén och kommunikationen form. Entréhallen öppnar sig i två våningar mot det nygestaltade torget och landskapet längs fjorden med en glasfasad. Utblickar till gården leder besökaren förbi receptionen och butiken till laxcentret och caféet. En trappa i entréhallen leder till entresolen med ingång till utställningshallarna och minibiografen. Kulturhuset befinner sig i direkt anslutning till entrén, där en ny disposition av grupprummen även möjliggör extern användning och förbättrar möjligheten för att hörsalen används som scen.

Administration och lager befinner sig i anslutning till receptionen söder om entréhallen. Här samordnas alla administrativa utrymmen till en helhet så att en stor flexibilitet och kommunikation mellan de olika verksamheterna tillåts. Ett långt bandfönster och pelarkonstruktionen tillåter stor flexibilitet i dispositionen av väggarna. Samtidigt erbjuds flera genvägar mellan husets olika delar och utomhus. Magasinet i två våningar har en stor leveransport, där konstföremålen direkt kan transporteras via en travers eller en hiss till utställningarna. Även stora föremål kan tas emot och hanteras genom tvåvåningshöjden. Magasinet fungerar som en intern kommunikation.

Utställningssalarna är 4m i tak och fungerar som ”white box”, dvs de har inget dagsljus och hålls så generella som möjligt. De kan delas upp i flera undergrupper, installationer/ kablage göms i väggar och tak. De enda fönstren är ett glasparti med balkong mot gården som är kopplade till gästateljé, projektrum och verkstad. Väggarna till dessa rum är disponibla så att ett utblick mot gården och dagsljusintaget även till utställningarna skulle kunna möjliggöras om så önskas, eller behovet av ett större rum skulle uppstå.

 
 
 
ca4_ny copy.jpg
 
ENTRÉPLAN

ENTRÉPLAN

PLAN 2

PLAN 2

 
 

Konstuktionsprincip och tekniska lösningar och material

Byggnaden är tänkt som en pelarkonstruktion i stål (alternativ betong) med en utstyvande massiv hisschakt och magasindel. Mellanväggarna utförs som lättkonstruktion för att vara så disponibla som möjliga och för att tillåta dolt installationsdragning. Volymens ytterväggar utförs som utfackningselement med ett utskikt av fasadplywood. Volymens insida utformas i vitmålad och slät spacklad gips. Installationer samordnas med de befintliga installationerna. Kopplingen med teknikutrymmet sker via utrymmet ovanför minibiografen.

Materialkoncept:

De befintliga husen består av betong, trä och plåtfasader. Konstcenters volym ger en motvikt mot den mörka trä-plåtfasaden av hörsalen och den ruffa brädgjutna betongen av laxcentret. Konstcentret ses som en kub i trä med vit innanmäte. Tillagda delar som minibiografen eller entresolen utformas om vita snitt- eller volymytor. Lätta glaspartier och –räcken ger byggnaden en modern och lätt karaktär. Golvet är vit hårdbetong.Svepet runt byggnaderna är ett nät av naturaluminium, som omger byggnader som ett silvrigt skimrande halvtransparantband. Övriga plåtdetaljerna utförs i aluzink.