this is scania

Det här är ganska intressant och är ett av skälen till att oxygen architects bildades.
— Johan Loberg
mp_Scania_11.jpg
 

Bakgrund

Inredningen av SACANIA’s huvudkontor i Södertälje

Sigrid Zenger var vid tillfället anställd på Arkitektmagasinet, som hade ansvaret för projekteringen av byggnaden,Hon blev tillfrågad av en gammal kund som vi ritat en villa till, om hon ville designa inredningen.. Själklart ville hon det! Då bildades oxygen.

SCANIA_002_1920.jpg
 

Processen

SCANIA’s utvecklingsavdelning som byggts ut successivt sedan 60-talet är idag en ”stadsdel” där olika utbyggnadsskeden tydligt avtecknar sig. Inom denna stadsdel arbetar ca 2000 personer.

Funktionsdiagram-1.jpg

Analys

Diagram-2-plan-1.jpg
Diagram-1-plan-1.jpg

Under 2003 gjorde Arkitektmagasinet ett arbete som resulterade i en dispositionsplan för Scanias utvecklingsavdelning som därefter utvecklades till ett projekt för ett nytt sätt arbete inom utvecklingsavdelningen. Den traditionella uppdelningen mellan Konstruktion å ena sidan och Laboratorier där prototypverkstäder och testceller funnits å andra sidan ersattes med det gemensamma R & D Factory där alla verksamheter integreras.

 
 

Mot det programinnehållet svarar en arkitektur med tydlig industriell karaktär. Metallen dominerar, metall är bilens material. Den bärande stommen är en stålstomme med samverkande betongbjälklag där det bärande stålet synligt bär innertaken. Uttrycket är exakt detsamma i verkstäder och projektytor. Fasaderna består av perforerade aluminiumkasseter utanpå svarta fibercementskivor. Den perforerade plåten uppträder i tre olika perforeringsgrader som ger huset ett grafisk tydligt mönster även på stort avstånd. Bakomliggande glaspartier solavskärmas med utkragande plåtkassetter på sydsidan eller döljs helt bakom den perforerade plåten så att de bara framträder efter mörkrets inbrott.

P1010028_compressed.jpg
 

SCANIA bestod då av 12 olika avdelningar, de satt i sin tur i olika byggnader på området. Logistiskt problematiskt när de olika avdelningarna samarbetar med varandra. Dessa avdelningar skulle i sin tur in i en och samma byggnad. Det rörde sig om ca 300 arbetsplatser. oxygen architects arbete med inredningen

började lite som en workshop. Vi delade ut enkäter till de olika avdelningarna där de fick besvara olika aspekter av hur de jobbar idag och hur de önskar arbeta imorgon,hur samarbeten gick till, vilka de arbetar mest med. Enkäten hade en sociologisk touch.

Interiordesign-Office-Scania_016_compressed.jpg
 

inredningen

Våren 2009 fick oxygen architects i uppdrag att ta fram inredningen för Scanias nya kontor. med målet att uppnå en nyskapande och inspirerande miljö där framtidens designidéer föds. Utgångspunkten för inredningen har tagits i byggnadens materialitet och färgskala som anknyter till verksads-och bilidustrins estetik och det interaktiva arbetssättet med visualiseringsytor och informella mötesplatser som är en viktig del i teamarbetet.

Interiordesign-Office-Scania_017_compressed.jpg

Vi tog fram ett möbleringskoncept med enheter som arbetsstationer, förvarings- och zoneringsenheter som bildar informella mötesplatser som ger utrymme till ett kreativt skapande och flexibel anpassning i arbetsgrupperna. Här blir zoneringen och utformningen av det öppna kontorslandskapet med service-och mötesareor och semitransparenta avskärmningar ett viktigt verktyg för att skapa en dynamisk miljö, där förändringar kan ske snabbt genom att byta plats, dra undan en gardin eller göra om loungen till en projekt och displayarea. Färgskalan hålls medvetet neutralt i vit och ljusgrå, så att bilprodukternas material och färger och de färgrika post-it lapparna på de många visualiseringsväggarna ge färgen i kontorsmiljön. Kompletterande färger är mörkgrå, silvermetallic och några färgaccenter i röd vid de luftiga draperierna. Möblerna är omsorgsfullt utvalda för att skapa en lätt och luftig känsla.

En av huvuduppgifterna var även att samordna flytten av 300 personer från 12 olika avdelningar och anpassa miljön efter deras speciella behov genom samtal med arbetsgrupperna, enkät och provmöbleringar.

 
A46_10.jpg
 
 
Ggruppindelning.jpg