Cart 0

 

Svar inom 24h

ARKITEKTTJÄNSTER

Läs mer nedan
AdobeStock_106605065.jpeg
 

 arkitekttjänster

Arkitektens arbete handlar om allt från att ge lösningar på rumsliga, logistiska och strukturella frågor till att skapa estetiska, funktionella och trevliga hem.De vanligaste tjänsterna vi erbjuder är skisser, rådgivning inför köp, skiss på plats, bygglov, bygglovsrådgivning, utveckla bygghandlingar och slutligen uppföljning på byggplats.

Våra tjänster innefattar:

 • Rådgivning vid köp (t.ex köp av lägenhet eller villa), vad kan ändras, alt. planlösning eller analys

 • “Skiss på plats”, vi träffas, går igenom ert projekt, diskuterar era önskemål och idéer och tar fram en skiss av detta under mötet. Denna får ni sedan digitalt som pdf’ eller cad-fil.

 • Arkitektskiss

 • Bygglov

 • Förfrågningsunderlag

 • Arbetshandling

 • Conceptutveckling

 • Tomtutredning

 • Fastighetsutveckling

 • 3d-bilder

 • Kostnadsberäkning

 • Vi erbjuder även telefonrådgivning för enklare frågor.

arbetsmetodik

I en inledande kundrelation är förtroende viktigt. Därför är det viktigt med ett förutsättningslöst första möte som är kostnadsfritt. Där vi lyssnar på era behov och försöker komma fram till vad vi kan hjälpa er med. Ge råd om hur ni ska komma vidare. Vi diskuterar också budget. Det är en viktig post. Det är ofta väldigt kostsamt att bygga. Ibland får man tänka om budgeten eller tänka om projektet lite grann.

Det är i det första mötet som ramverket för arbetet sätts. Ibland kan det behövas tid att studera tomt och tänkt projekt för att kunna avgöra tidsåtgången och vilka arbetsmoment och kompetenser som behövs knytas till projekt-teamet.

inledande arbete

Efter det inledande mötet. Då vi känner till era mål och idéer med projektet går vi vidare. Om inte det gjorts ett skissprojekt innan så görs det här. Denna fas innefattar en analys (tomt, situation, område eller liknande), volymsättning (volymstudier av förslag för att se hur de passar in i omgivningen), arbetsmodell, 3d-modell, planstudier. Materialet brukar vanligtvis mynna ut i 2-3 olika scenarier, dvs. 2-3 olika sätt att bygga eller lösa ett rumsligt problem eller liknande.

Beroende på projektstorlek, så tar vi fram ett antal alternativ som sedan reduceras och förändras och förbättras utifrån era synpunkter tills det lämnas in till färdigt bygglov.

Det är viktigt att komma ihåg att ritningar är en representation av verkligheten. Skalorna på ritningen avgör hur detaljerad den är. Det betyder förenklat att mindre skala innebär mer inzoomat och man ser mer detaljerat. Ritningen innehåller mer information eller kunskap. En ritning i 1:1 eller 1:5 har då kanske mer information än en i 1:1000. Beroende på vad ritningen visar så kan den vara schematisk i en skala och inte vara så informationstät. Däremot i en mindre skala har den stor informationstäthet. Det är denna grad av nogrannhet och detaljering som i slutänden styr det byggda resultatet. Två hus som på ritning i 1:200 ser identiska ut, kan se helt olika ut när de är byggda. Detta styrs av ritningars skala och designambitioner. Ritningar efter bygglovet blir ett verktyg att styra bygget så det blir så att kunden vill ha det. Det fungerar som ett juridiskt bindande dokument i en upphandling av en byggare. I bygghandlingsskedet handlar det om ritningar i skala 1:1, 1:5,1:10 men också väldigt detaljerade ritningar i skala 1:50 och 1:100. Det är det som gör kvalitén och att det blir design.

möten & dialog

För att projektet ska bli så bra som möjligt är det viktigt med en nära dialog. Vi har därför regelbundna möten med projektpresentationer. Där vi förklarar projektet och vi diskuterar önskemål och förändringar.

 


En bra start på ditt projekt

ARKITEKTSKISS

Läs mer nedan

mote-5.jpg
 

 Arkitektskiss

Efter det första mötet brukar vi rekommendera att vi gör ett förprojekt i samarbete med kunden innan själva arbetet med själva bygglovet börjar. Förprojektet kan innebära allt från konceptutveckling till att ta fram olika versioner av projektet eller utveckla olika planlösningar. Arbetet i förprojektet gör att bygglovsfasen går smidigare och sparar därför in tid.. För information om bygglovet, läs mer här

 


Är du redo för nästa steg? 

BYGGLOV

Boka möte här

mote-7.jpg
 

bygglovet

Bygglovet omfattar vanligen:

Planer, fasader, sektioner och en situationsplan.Övrigt material, t.ex områdesanalys, bilder, beskrivning, fysisk modell

Beroende på om det är en privat beställare eller ett företag så kan fler tjänster ingå i denna punkt såsom fastighetsoptimering, förädlingsåtgärder, kundanalyser, eller bokoncept

Första mötet

Vi erbjuder alla kunder ett kostnadsfritt första möte. Där det finns möjlighet för er att få svar på vissa frågor och där ni kan förklara era tankar kring ert projekt och vi ger enklare rådgivning. Det är också viktigt för oss, så vi kan orientera oss om ert projekt och era önskemål. Det blir då enklare att bedöma vilken typ av tjänst, projektstorlek och komplexitet. Det vi gärna diskuterar är t.ex:

-era önskemål och vilken slags arkitekthjälp ni kanske behöver.

-exempel på lösningar eller möjligheter

- vad ni har för tidsram?

-vilken budget har projektet?

-storlek på projektet (antal rum, antal våningar,  kvadratmeter etc.)?

- era idéer och tankar kring projektet

-vad blir ert nästa steg? 

 

 Innan du väljer byggare

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


mote-3.jpg
 

 förfrågningsunderlaget

Det är viktigt att komma ihåg att ritningar är en representation av verkligheten. Skalorna på ritningen avgör hur detaljerad den är. Det betyder förenklat att mindre skala innebär mer inzoomat och man ser mer detaljerat. Ritningen innehåller mer information eller kunskap. En ritning i 1:1 eller 1:5 har då kanske mer information än en i 1:1000. Beroende på vad ritningen visar så kan den vara schematisk i en skala och inte vara så informationstät. Däremot i en mindre skala har den stor informationstäthet. Det är denna grad av nogrannhet och detaljering som i slutänden styr det byggda resultatet. Två hus som på ritning i 1:200 ser identiska ut, kan se helt olika ut när de är byggda. Detta styrs av ritningars skala och designambitioner. Ritningar efter bygglovet blir ett verktyg att styra bygget så det blir så att kunden vill ha det. Det fungerar som ett juridiskt bindande dokument i en upphandling av en byggare. I bygghandlingsskedet handlar det om ritningar i skala 1:1, 1:5,1:10 men också väldigt detaljerade ritningar i skala 1:50 och 1:100. Det är det som gör kvalitén och att det blir design.

 Så att bygget blir som kunden bestämt och bygghandlingen underlättar för byggaren att ta fram ett fast pris

ARBETSHANDLING

Läs mer nedan

bygghandling-2.jpg
 

 bygghandlingar

Arbetshandlingen är ett juridiskt bindande dokument som styr utförandet av arbetet. T.ex. olika fasaddetaljer eller inredning som är specialdesignad. Med hjälp av den styr du över hur något byggs, och det är något du kan hänvisa till. För att projektet skall byggas som kunden bestämt så görs en bygghandling, Det är ett dokument som styr hur arbetet utförs och det består av text och detaljritningar. 

Upptäck mer av oxygen architects här

 En viktig del i projekt processen

CONCEPTUTVECKLING

Läs mer nedan

AdobeStock_75837528.jpeg